Utbildningar  & workshops

Coacha dig själv och andra!

Allt fler ledare upptäcker nyttan av att fokusera på det som fungerar istället för att fastna i problemen…

Lösningsfokuserat ledarskap kan vara ett naturligt inslag i ledarrollen. Läs mer...

Vad ska man ha visioner till? Vem är de bra för och vad är en bra vision?

Under en dag får du tillsammans med andra ledare chans att samtala med en ”vågad visionär” då vi även paddlar kajak på vågorna i Ljungskileviken. Boka 19 juni.
Mer info kommer... 2010 års Vågade Visioner

Hur kan man stärka en grupp genom att fotografera?

Om vi tar det från slutet, så har gruppen, när allt är klart satt upp en egenproducerad måltavla på väggen (deltagarna har fotograferat), där gruppens styrkor och fokusområden finns avbildade. Läs mer...

Vad är nycklarna för att er grupp ska

 1. må bra

 2. prestera bättre

 3. nå resultat?

Under en dag i naturen får ni ny energi, stärker teamkänslan. Läs mer...

Leva i balans - personlig utveckling i naturlig miljö

Hur har du det med balansen?

Hur gör du för att kombinera karriär med allt annat som ska hinnas med i livet?

Det är ingen lätt kombination. Vi vill ju gärna inte välja bort något. Under en dag får du en helhetsbild av din livssituation, en plattform för personlig utveckling. Läs mer...

(((Gong)))Gång, 14 månaders strukturerat coachingprogram för nytillträdda chefer - erfarna såväl som oerfarna. Belyser t.ex. miljö, hälsa, kommunikation, personalkompetens, medarbetarsamtal, verksamhetsutveckling m.m. Läs mer...

 1. Lösningsfokuserat Ledarskap

 2. Vågade Visioner

 3. Focus4teams

 4. Balance4teams

 5. Leva i balans

 6. (((Gong)))Gång

 7. Lysande Ledarskap

 8. Framstegsgrupper

 9. Meningsfulla möten

 10. Mod att Leda

 11. Utvecklings- o Medarbetarsamtal

 12. WoWW

 13. Team Fusing

Utbildningar

Hur får man fötterna att röra sig -
i takt med huvudet?

Lysande ledarskap belyser hur du som ledare tillsammans med ledningen arbetar för att möta verksamhetens utmaningar.
Vi utgår från tre grunder;

INVOLVING - SHARING - LEARNING. Läs mer...

Personlig Utveckling Ledarskap Självinsikt

Individuell handledning i grupp, 4-6 ledare från olika branscher coachas och coachar varandra, fem tillfällen à 2,5 tim, erfarenhetsutbyte, reflektionspromenader, kasamDIALOGEN, kursbok. Läs mer...

Möten kan vara tråkiga, förfärliga, meningslösa eller - som Askungen i sagan uttrycker det om balen i slottet – alldeles, alldeles underbara...


Viktigast är att de upplevs meningsfulla.

Ni själva vet säkerligen hur ni vill ha era möten. Läs mer...