Teambuilding & grupputveckling

Grundläggande...

En utgångspunkt då jag arbetar med grupper är:


Varje mänsklig individ, varje grupp och team, och varje organisation har en betydligt större potential än vad de vanligtvis är medvetna om!

I ett ”lösningsfokuserat perspektiv” är mitt antagande också att ALLA färdigheter som krävs för att hantera utmaningar och turbulenta situationer redan är närvarande i teamet. Min uppgift är att stödja gruppen att (åter)upptäcka dessa så att säga ”glömda” resurser.

Relaterat

Lösningsfokuserad teambuilding & grupputveckling

Ett forum för erfarenhetsutbyte och reflektion. Ett utmärkt tillfälle att utveckla och stimulera yrkeskompetensen och få positiv feedback på det arbete som man utfört. En möjlighet att klargöra och stärka förhållningssätt och värdegrund.


Genom att kartlägga väl fungerande situationer och fokusera på personalens styrkor, möjliggör man att det positiva upprepar sig.

Den kreativa samtalsmetodiken hjälper personalen att utarbeta mål och bygga sina egna lösningar.


Ett lösningsinriktat perspektiv innebär att coachningen utgår från arbetslagets egna idéer om vad man vill använda tiden bäst till. Personalen bestämmer själv fokus och mål.