Skillnader med lösningsfokus

Omöjliggörande


...men            ->


...aldrig          ->


...alltid           ->


Vad hindrar dig?

Möjliggörande


...och


...hittills


...än så länge


Vad behöver hända?

Negativ klang

...stökig          ->


...opraktisk     ->


...opålitlig       ->


...slösaktig      ->


...envis           ->

Lösningsfokuserat


Beskrivning av lösningen -

då problemet är bortaAnalys av framstegErkännande av styrkor och resurserSökande efter vem/vad som bidragit till framgångenTack till dem som uppfattas ha bidragit till framgångenMedvetenhet om tidigare lyckanden


Medarbetaren är ”expert”

Problemanalys


Beskrivning och analys av problemAnalys av misslyckandenBeskrivning av tillkortakommandenSpaning efter vem som misslyckats med vadSkuldbelägg de som uppfattas vara ansvariga för problemenMedvetenhet om tidigare misslyckanden


Ledaren är en ”expert”

Att möta utmaningar och  problem

Positiv(are) klang

...livlig


...teoretisk


...nyckfull


...generös


...uthållig

Skillnader i språket

Kan man lösa problem -  utan att prata om dem?

Hur konstigt det kanske än låter så är det möjligt. Vi pratar i detta fall om problem som har med relationer och människors interaktion att göra. I vissa lägen måste man givetvis prata om problemen, men i mycket mindre omfattning än vad många tror.

Jag fick för tag sedan en filmlänk från en av mina "gurus", Mark McKergow. Mark är författare, utbildare, coach och konsult inom Solutions Focus (som är det vedertagna begreppet för Lösningsfokus). Han förklarar i denna filmsnutt skillnaden mellan att Lösa problem och att Bygga lösningar Building Solutions

Klicka in på filmlänken:   Solution Building