Salutogent perspektiv

Info om Salutogent

En utgångspunkt är också att arbeta hälsofrämjande (salutogent). Stor betydelse har Aaron Antonovsky´s hälsoteori att "känsla av sammanhang"  (Kasam) är en viktig del för att klara påfrestningar och för att kunna förstå sin egen roll i ett sammanhang.