Om Insikten

Jan Marklund - handledare, coach och konsult för individer och grupper.

Jag har en bakgrund som lärare, skolledare, och har utvecklat och drivit en branschtidning( marknadschef) inom byggsektorn. Har också arbetat med informationsfrågor för FN i Mellersta Östern.


Utbildad inom det lösningsfokuserade förhållningssättet vilket tillämpas i  insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå.


En utgångspunkt i mitt arbete är strävan att arbeta hälsopromotivt (främjande). Stor betydelse har Aaron Antonovsky´s hälsoteori att "känsla av sammanhang"  (Kasam) är en viktig komponent för att klara påfrestningar och för att kunna förstå sin egen roll i ett sammanhang.


Jag har även en tid som ledare och aktiv inom elitidrott i det blöta elementet - simning.

Numera titulerar jag mig även kajakist, som sannolikt är en följd av den kajakboom som tog sin början i slutet på 90-talet.


Refläkten” är en favorit som jag använder för egen del och i mina uppdrag. Kärt barn har många namn, och egentligen rör det sig om något så simpelt som att medvetet utnyttja promenaden för reflektion, alltså en reflektionspromenad.