Meningsfulla möten

”Att byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå.

Alla människors möten borde vara så”

Dikt av Hjalmar Gullberg.


Möten kan vara tråkiga, förfärliga, meningslösa eller - som Askungen i sagan uttrycker det om balen i slottet – alldeles underbara!!!

Viktigast är att de upplevs meningsfulla.

Ni själva vet säkerligen hur ni vill ha era möten.

Vi tydliggör detta, analyserar tidigare möten och gör en konkret plan för framtiden.

Viktigast blir första steget på ert nästa möte!

Under arbetet deltar alla aktivt och på köpet får vi en ”grupputveckling”


Lämplig tid för workshop; halvdag + ett uppföljningstillfälle

Relaterat