Lösningsfokuserat ledarskap

Coacha dig själv och andra!

Allt fler ledare upptäcker nyttan av att fokusera på det som fungerar istället för att fastna i problemen…

Tre dagars grundutbildning (2+1), där Du har möjlighet att upptäcka mer om hur Lösningsfokuserat ledarskap kan vara ett naturligt inslag i ledarrollen.

Tillvägagångssättet när man arbetar lösningsfokuserat är bland annat att locka fram det som fungerar, hitta sätt att göra mer av det och på det sättet skapa en bättre framtid.
Utbildningen ger en solid grund i att använda lösningsfokus med individer, team och organisation. Du får metoder som du direkt kan använda vid möten, samtal med personal, arbetsgrupper och organisationsutveckling

Vi startar med två heldagar och har sedan en kursdag någon månad senare efter att du på arbetsplatsen tillämpat det du lärt dig.


Ur innehållet:

Lösningsfokus: synsätt, verktyg och hantverk

Möjlighetsspråk och lösningsfokuserade frågor: kommunicera för förändring

Att ge feedback

PLUS-modellen som struktur för lösningsfokuserat arbete

Lösningsfokuserade reflekterande team

Din målbild av ditt egna ledarskap

Relaterat