Handledning & coachning

Lösningsfokuserad coaching kännetecknas av en sammanhållen och effektiv coachingprocess, tillsammans med klienter som av olika skäl behöver komma vidare i sin situation. Lösningsfokuserad coaching uppnår jämförbara konkurrenskraftiga resultat som andra framgångsrika inriktningar med jämförelsevis färre samtal generellt.

Arbetsmodellerna kännetecknas av tydliga konkreta verktyg, tekniker och ett utvecklat samarbetsinriktat språk som på ett enkelt sätt underlättar för klienter att utveckla sina perspektiv, sina idéer med full respekt för klienten som expert på sin egen situation. De är resultaten av den utveckling som skett under mer än 25 år om hur du bäst bidrar till effektiv och hållbar förändring, vilken började utvecklas av Steve De Shazer / Insoo Kim Berg vid BFTC, Milwaukee.

Med konkreta och tydliga steg framåt formar klienten sin utveckling, identifierar och lär av sina framsteg - lägg märke till att det INTE står lär av sina misstag.

  1. Lösningsfokuserad coaching ser varje klient som unik och expert i att skapa sina egna lösningar och möjligheter, Den fokuserar och bygger på klienens existerande färdigheter, erfarenheter och resurser.

  2. Lösningsfokuserad coaching inriktar sig på att föra klientens uppmärksamhet till de tillfällen och handlingar som redan fungerar, dess relevanta skillnader och effekter.

  3. Lösningsfokuserad coaching utvecklar varsamt perspektivet på hur klienten vill att deras liv eller situation skall vara annorlunda, konkret, mångfacetterat och sammanhangsrelaterat.

Relaterat

Lösningsfokuserad coaching och handledning

I stället för att "rota i" och fråga så mycket om själva problemet, så fokuserar vi på och lyfter fram de tillfällen som fungerar bättre, när det inte är något bekymmer, och hur det ska vara då problemet är borta.
Jag har arbetat med det lösningsfokuserade arbetssättet sedan början på 90-talet. De kreativa frågorna är fantastiska verktyg i processen  att sätta mål och delmål, och inte minst att identifiera OCH förstärka positiv förändring, dvs framsteg.

Jag har coachat och handlett vid tillfällen när man önskar:

  1. bli bättre på att samarbeta med kollegor och chefer

  2. hitta balansen mellan arbete och fritid

  3. göra ett bättre jobb och samtidigt må bättre

  4. öka självinsikten och självförtroendet, och kanske ibland bli modigare

  5. ”hitta rätt” i sitt nya jobb, fått ändrade uppgifter eller kommit tillbaka från sjukskrivning

  6. bli klarare över vad man egentligen vill arbetsmässigt och även privat

  7. helt enkelt utveckla arbetsmetoder

Framstegsgrupper - med PULShttp://insikten.org/Insikten/Framstegsgrupper.htmlFramstegsgrupper.htmlshapeimage_5_link_0

Personlig Utveckling Ledarskap Självinsikt

Individuell handledning i grupp, 4-6 ledare från olika branscher coachas och coachar varandra, fem tillfällen à 2,5 tim
Läs mer...