GongGang -
coaching för nytillträdda chefer

GongGång - iGång som chef på kortare tid


Arbetslivet ställer stora krav på den enskilde; ansvarstagande, kreativ, självgående, ekonomisk insikt, samarbetsförmåga m.m. Som nytillträdd ledare kommer ytterligare dimensioner in i bilden - att "snabbt" läsa in kultur och organisation, för att fatta beslut, inte bara i vardagen utan också i övergripande och strategiska frågor.

Chefsjobbet är tufft och utsatt. Som ny på en arbetsplats upplevs det mesta för första ”gongen” - nya personer, nya rutiner, nya dokument, nya miljöer, nya analyser m.m. Allt det nya tröttar, samtidigt som det är stimulerande och utmanande. Det nya måste sorteras och prioriteras för att bli greppbart.GongGång är ett strukturerat och systematiskt coachingprogram för nytillträdda chefer - erfarna såväl som oerfarna. GongGång genomlyser områden som t.ex. miljö, kärnverksamhet, dokumentation, kommunikation, personalkompetenser, verksamhetsutveckling m.m.

Vid 11 tillfällen, under ett drygt år, träffas ledare och coach och stämmer av det som hänt och planerar inför nästa tidsperiod. Vid ett av dessa tillfällen arbetar vi med hela ledningsgruppen.

Närmaste chef är delaktig i programmet som förstärker och länkar i organisationens/företagets egen plan.

Allt det du gör en första ”gong”, gör du även en andra gång (en GongGång) - tillsammans med coachen - genom systematisk reflektion och bearbetning av mellanliggande period.

Tillsammans arbetar vi fram en vision och personlig utvecklingsplan.

iGång på kortare tid genom kvalificerat stöd.


”På köpet” får man under perioden en grundutbildning i Lösningsfokuserat och salutogent ledarskap (litteratur ingår).

Genomförande – generellt upplägg (en halvdag/gång):

 1. Aktuella/oförutsedda händelser sedan sist?

 2. Framsteg i ledarskapet och verksamheten

 3. Genomgång av utförda uppgifter i introduktionsprogrammet

νGjort/sett/upplevt? Vad har du lärt?

νTankar/idéer

νFörslag på ev. åtgärder utifrån detta

νDokumenteras/reflektionsmail - prioriteras – tidsbestäms

 1. Vad görs till nästa gång utifrån programmet?
  (Gång 1, 6 och 10 genomförs tillsammans m närmsta chef och tillfälle 7 med ledningsgruppen)


GongGång Duo/Trio (för 2-3 nya chefer samtidigt i grupp)

Behovsanpassning

Områden/perspektiv


 1. uppdraget (vad, för/av vem)

 2. medarbetarsamtal

 3. mål o visioner

 4. nå ut med budskapet

 5. ekonomi/budget

 6. hur mår personalen/hälsa

 7. mål- och styrdokument

 8. samarbete och konflikter

 9. kommunikationsanalys

 10. kultur och förhållningssätt

 11. ledningsgruppsarbete

 12. miljö

 13. m.m.

GongGång i korthet

 1. Stöd för nyanställda chefer

 2. Långsiktigt

 3. Fokus på individen och dess utmaningar

 4. Reflektion av det egna ledarskapet

 5. Nära samarbete med närmsta chef

 6. Kompetensutveckling

Titta gärna på filmen där jag berättar mer om upplägget och idéerna bakom.

Du får även lyssna på några chefer jag arbetat med och vilken nytta de ser med ett externt stöd; chefer från förskola/skola, räddningstjänst och kommunalt bolag.