Framstegsgrupper - med PULS

Personlig Utveckling Ledarskap Självinsikt

Om du ser nyttan av mångfald,

är intresserad av att på ett professionellt sätt ge och ta,

i samtal med ledare från olika verksamheter och branscher,

då är Framstegsgrupper en möjlighet!


I en Framstegsgrupp

 1. möts 4-6 chefer från olika verksamheter, i en liten samtalsgrupp

 2. träffas man regelbundet, under ca fyra månader – 5 ggr à 2,5 tim

 3. tar man en aktiv paus        och reflekterar


 1. skapar man en målbild och funderar igenom kommande steg

 2. ”peppar” och stödjer man varandra att nå de mål man sätter upp

 3. promenerar (del av tiden), reflekterar, samtalar och coachas

 4. finns möjlighet till jobbskuggning av annan deltagare


I en Framstegsgrupp…

 1. blir du klarare med vad du vill

 2. blir du bättre på att notera det som fungerar hos dig själv, dina kollegor och medarbetare

 3. använder du din energi till mer ”rätt” saker

 4. får du perspektiv på din livssituation

 5. får du en ökad helhetsbild av att vara ledare i din organisation

 6. tar du steg i önskad riktning - …framstegDu får också…

 1. introduktion i        Salutogent ledarskap

                                   Lösningsfokuserat ledarskap

 1. möjlighet att träna detta i praktiken (förhållningssätt, coachning)

 2. frisk luft och lättare motion


Relaterat

Röster om FramstegsgrupperRoster_om_Framstegsgrupper.htmlRoster_om_Framstegsgrupper.htmlRoster_om_Framstegsgrupper.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1

Litteratur: Salutogent Ledarskap -

för hälsosam framgång

(Anders Hanson)

Det Salutogena perspektivetSalutogent.html
Mer information och ANMÄLANFramstegsgrupper_anmalan.html